Format 165(b) x225(h) mm dicht, 330(b) x 225(h) mm open

Heemtijdinghen en andere publicaties van SHHV / SHB

Heemtijdinghen (ISSN 0166-7246) is het orgaan van de STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING (SHHV) en verschijnt vier keer per jaar.
De vereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40464434.

De redactie bestaat uit: B.E.J.H. Becking / B. Bles / R.A.J. Hamoen / mw. J. de Kruif
Redactieadres: Hunze 8, 3448 XH Woerden / e-mail: becki025@planet.nl

Bijdragen voor het tijdschrift kunnen per e-mail of op cd worden aangeleverd op het redactieadres.
Meer informatie is op te vragen bij de redactie.

Een artikel dat in Heemtijdinghen is verschenen, kan op onze site website worden opgezocht onder de tab Publicaties.
U vult daartoe een thema, plaats, auteur of steekwoord als filter in; het resultaat is een titel met evt. details.

Leden van SHHV kunnen een digitale copie (PDF) opvragen van het artikel bij shhvboek@xs4all.nl.
Leden en niet leden kunnen losse nummers van Heemtijdinghen bestellen bij:
P.O.J. van der Horst
Tel: 0348 480 591
Oudelandseweg 28
3443 AC Woerden
of via: shhvboek@xs4all.nl

Stichts-Hollandse Bijdragen (SHB)
De SHHV (voorheen Historische Vereniging Woerden en Omstreken) heeft vanaf 1967 boeken uitgegeven.
Het toenmalige bestuur heeft in 1971 besloten om voor deze uitgaven een aparte stichting in het leven te roepen.
De SHB kreeg alle rechten van de eerder uitgegeven boeken en geeft vanaf uitgave nummer 13 uitgaven uit onder haar verantwoordelijkheid.

Een boek kan op onze site website worden opgezocht onder de tab Publicaties.
U vult daartoe een thema, plaats, auteur of steekwoord als filter in; het resultaat is een nummer met titel en evt. details.

Overzicht van nog te bestellen boeken:

In bewerking
.
.
.